ELISEGRUPPEN


Opfindsom komfort/Inventive comfort

 

Opfindelser/Inventions

Elisegruppen er et familiefirma, som opfinder og udvikler egne ideer. Klargør dem til patentansøgning. Søger og forhandler produktionsaftaler med firmaer. Overvåger og kontrollerer de indgåede kontraktlige forpligtelser, samt varetager projekternes økonomiske administrative forpligtigelser mellem firmaet og myndighederne.

The Elisegroup is a family company, invent and develop ideas of our own. Process them for patentapplication. Seek and negotiate production agreement with firms. supervise and control the contract obligations, as well as attend to the projects economical and administative obligations between the firm and the authorities.

Patent nr. 2225970 


mobil PC-bord/ Mobile PC-table!


Fast PC-bord/Fixed PC-table


Se beskrivelse/For description

Klik på tegningen/Click on the drawing!

   
     Startside | Om os | Kontakt os | Liste over projekter | Medarbejdere